People From Chelyabinsk Oblast: Evgeni Malkin, Igor Kurchatov, Anatoli Boukreev, Alexander Tikhonov, Boris Shaposhnikov, Svetlana Ishmouratova

Product Description
Chapters: Evgeni Malkin, Igor Kurchatov, Anatoli Boukreev, Alexander Tikhonov, Boris Shaposhnikov, Svetlana Ishmouratova, Raisa Bogatyrova, Oļegs Znaroks, Vadim Khamuttskikh, Denys Hotfrid, Stanislav Hazheev, Ivan Cherenchikov, Natalya Sokolova, Viktor Rashnikov, Nataliya Snytina, Igor Kravtsov. Source: Wikipedia. Pages: 52. Not illustrated. Free updates online. Purchase includes a free trial membership in the publisher's book club where you can select from more th... More >>

People From Chelyabinsk Oblast: Evgeni Malkin, Igor Kurchatov, Anatoli Boukreev, Alexander Tikhonov, Boris Shaposhnikov, Svetlana Ishmouratova

Leave a Reply